Je nutné nainstalovat Flash player

Dolní Nivy

Dolní NivyObec vznikla v 16. století rozdělením obce Nový Grün na Horní Nový Grün a Dolní Nový Grün. Nový Grün slul tehdy Neugrün. 1553 v dolejším Najgrynu, 1654 Unter Neugrün. Česky od roku 1885 Dolní Neugrün, od roku 1923 Dolní Nový Grün.

V německém označení na místo dativu Neugrün nástupu nejpozději nominativ a akusativ. Slovo Grün – grün je zaniklý německý výraz pro hospodářskou půdu, jež byla získána z lesa vymýcením nebo vypálením, prorostlou již travou, leč dosud neobdělávanou. V českém jazyce odpovídají tomuto slovu termíny „ lada – niva“. Odtud nynější úřední název podle někdejší polohy místa.

8 kilometrů severně od Sokolova leží při Lomnickém potoce po obou stranách silnice, která spojuje Sokolov s Kraslicemi obec Dolní Nivy. Část ležící při silnici, tvoří většinou selská stavení, obyvatelé přilehlých osad, které vzniky později jsou zaměstnáni na okolních šachtách.

V místech, kde nyní stojí domy číslo 1 a 2 prý ve starších dobách stávalo rytířské sídlo. Tři bratři Bedřich, Jindřich a František Presaterovi prodali dne 25. listopadu roku 1353 dvůr Schönwerth, ležící poblíž Sokolova, se vším příslušenstvím Albrechtu Nothaftovi z Tiersteinu. Jako svědkové jsou tu uváděni Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova svého času soudce v Sokolově a Ditrich z Dolních Niv. Jednotliví držitelé byli však pravděpodobně závislí na hraběti Šlikovi. Vyplývá to např. ze zprávy, že v roce 1598 museli si majitelé Dolních Niv vyžádati od Kryštofa, hraběte Šlika, povolení ke zřízení tak zvaného „Finkerova mlýna“, který byl postaven na hranici šlikovského panství.

V dřívějších dobách se tu na mnohých místech dolovalo. Za Bartelovým mlýnem se nalézá podnes opuštěná štola. Naleziště byla však chudá a nevýnosná. Daleko větší užitek dávaly hliněné náplavy v prostoru mezi silnicí a nedalekým lesem.

Horní Nivy

Horní NivyHorní Nivy leží přibližně 1 km severozápadně v půvabném údolí v němž vzniká Lomnický potok. I tu prý kdysi stával rytířský statek o rozměru 132 jiter. Ještě v polovině 17. století seděli tu páni z Hertenbergu. Podnes jsou místa, kde stojí domy čp. 13, 14, 15 a 37 nazývána „ Na dvorech“. Pověst vypráví o držiteli statku, označovaném jako pánu z Kytlic, který při hře s kuželkami prohrál s hrabětem z Jindřichovic les a louku severozápadně od Horních Niv. Aby ztracený majetek znovu získal, dal v sázku i zalesněný kopec, který se nad loukou zdvíhal. Ztratil však i poslední jmění. Později připadl les ( vlastně kopec, zvaný Kužel) původnímu majiteli zpět, louka však zůstala nadále v držení pánů z Jindřichovic.

Jiná pověst vypráví o tom, že v lese mezi Horními Nivami a Boučím tábořil v 18. století oddíl francouzského vojska. Nivský sedlák, který šel kolem na nedaleké pole, přeslechl zvolání stráže a byl prý tu zastřelen. Na místě byl potom postaven dřevěný kříž. I v Horních Nivách se dříve těžily rudy - olovo a stříbro.

Text byl zpracován dle záznamu Václava Němce, učitele ze Sokolova.

Současnost obce

V současnosti má obec cca 300 obyvatel. V obci se nachází 1 obecní panelový dům s 27 byty a obecní bytová jednotka se dvěma byty. Zbytek obce tvoří rodinné domy, chaty a chalupy. Nově obec vlastní budovu bývalé školy a školky, kterou bude po získání dotace přestavovat na 12 malometrážních bytů, včetně zázemí. V obci se nachází 3 kapličky, na kterých se postupně provádí stavební opravy. V roce 2006 byl do pseudorománské kapličky v Horních Nivách za podpory sponzorů zakoupen zvon. Je rovněž naplánována oprava kapličky v Boučí.

V obci se nachází architektonické památky a to zejména již zmíněná pseudorománská kaplička z přelomu 19. a 20. století s oltářním obrazem Svaté rodiny a původní hrázděné domy, kterých je v obci několik.

Průběžně obec provádí výřez zeleně, náletů a sekání travních porostů a postupně i opravu místních komunikací a výměnu vodovodního řadu.


Katastrální území obce:

Dolní Nivy
Horní Nivy
Horní Rozmyšl
Boučí

Rozloha obce : 1879,49 ha

 

obec Dolní Nivy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logo smok 9 listu[1].png

Logo DSMOK

 

Dotace ESF.jpg

 

Projekt OPŽP.png

 

DOTACE KK 2021.png