Je nutné nainstalovat Flash player

Josefov

josefov_tonemapped[1].jpgObec má čtyři místní části:  Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh nad Svatavou.  Historicky patřila tato sídla vždy k sobě.  Správní centrum oblasti bylo střídavě v Radvanově nebo v Josefově. Výjimku tvoří roky 1972-1990, kdy byl Josefov sloučen s Krajkovou. V roce 1990 získala obec opět samostatnost a obecní úřad se přestěhoval do Josefova.  Dne 20. 12. 2017 se Obec Josefov stala členem Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka.

Obec Josefov leží na rozhraní Sokolovské pánve a Krušných hor. Nejvyšší nadmořská výška na území obce je 578 m, nejmenší u řeky Svatavy (416 m). Obec má čtyři místní části:  Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh nad Svatavou. V současné době zde žije 365 obyvatel.  Romantické údolí řeky Svatavy slouží k rekreaci obyvatel Sokolova.

Josefov je vzdálen cca 7 km od sídelního města Sokolov a 20 km od krajského města Karlovy Vary. Dobrá dostupnost větších měst je výhodou.  Většina obyvatel dojíždí za prací do Sokolova, Svatavy, Kraslic a do Krajkové. 

Historie obce je úzce spjata s rodovým hradem Hartenberk (Hartenberg, Hertenberg).  Podle historických zmínek založili rodový hrad pání z Hartenberka roku 1196 na pravém břehu řeky Svatavy v blízkosti významné obchodní cesty z Erfurtu.  Páni z Hartenbergu v roce 1362 předali panství Těmovi z Kodlic, dvořanovi císaře Karla IV. Ten je roku 1364 postoupil císaři. Od té doby se stal Hartenberg korunním jměním. Z dalších majitelů hradu jmenujme například rytíře Jana Maleříka a Matěje Šlika. Šlikové vlastnili Hartenberk až do roku 1547. Dalšími z mnoha majitelů Hartenberka byli Písnici. V 17. století přestavěl Jindřich Písnice hrad v zámek.

Za třicetileté války byl zámek velmi poškozen. V roce 1621 zámek dobyli a úplně zpustošili Bavoři. V roce 1668 vypukl v zámku požár, oprava byla dokončena až roku 1686. Za Písniců byla založena ves Hřebeny. Po polovině 18. století na panství pracovalo několik skláren, mlýny, pivovar a papírna. Poslední z rodu Písniců hrabě Julius Jindřich prodal panství své neteři Marii Josefě hraběnce Bredové. Po ní majetek zdědila v roce 1791 její dcera Marie Jana, hraběnka Auspergová. V rodě Auspergů zůstal majetek sto let. Nejzajímavějším členem rodiny byl bezesporu Josef Karel hrabě Ausperg, významný právník. Po svém odchodu ze státní služby se v roce 1815 usadil na Hartenberku, kde ho naštěvoval i Johan Wolfgang Goethe.

V roce 1833 byla založena ves Josefov. Poslední majitelkou byla Františka Kopalová vlastnící velkostatek do roku 1945. Z původního hradu je zachována část hradeb, část věže, sklepy a část přízemní budovy. Současná stavba je raně barokní, obdélníkového půdorysu. K této části je připojeno mladší, také obdélníkové křídlo, které je spojeno s věží - přestavěným zbytkem původního hradu. Uvnitř vlastní zámecké budovy je mimo obytné prostory zachována kaple s původním portálem (1608) a obdelníkový rytířský sál se zašlými malbami na stropě ze 17. století.

Na skále vedle zámku stojí socha Immaculaty z roku 1696. Nespornou kulturní hodnotu má kamenný křížek nad Hřebeny z roku 1709. Škola byla ve vsi Hřebeny zřízena v roce 1840. Od roku 1901 se vyučovalo v nové školní budově. V roce 1972 byla škola zrušena kvůli nedostatku dětí.

Po válce v roce 1945 byl hrad zkonfiskován a poslední majitelka hraběnka Františka Kopalová byla zařazena do odsunu obyvatelstva. Na hrad přišla armáda a poté se zde usídlily státní statky. Statky si v objektu založili sýpku na obilí a brambory. Objekt začal chátrat. V 70 letech na trisní stav objektu začali upozorňovat lidé, zejména mladí nadšenci z různých spolků jako je Brontosaurus a další a získali si na čas právo záchranných prací. Po několika letech jim byl však přístup na objekt zakázán a v zimě roku 1984 vypukl na půdě objektu požár. Tento požár se podařilo uhasit. Půl roku poté v červnu 1985 však došlo k opětovnému vzplanutí opět na půdě hradu a tentokrát objekt zcela vyhořel. Následně poté byly vypáleny i nádvorní budovy . Velký krov hlavního paláce se zřítil dovnitř, na severozápadním nároží se objekt sesul až po základ. Rozsah destrukce byl mimořádný a objektu hrozilo odpamátkování.

Záchrana hradu

V roce 1997 objekt koupil soukromý majitel a pustil se do jeho záchrany.Ve spolupráci s organizací INEX SDA se zde od roku 2000 pořádají dobrovolnické workcampy. Na hrad proudí přes léto  mladí lidé, studenti z různých zemí a hrad se postupně s jejich pomoci zbavuje sutin.  Zároveň probíhali archeologické průzkumy. Do dnešních dnů na hradě přiložilo ruku k dílu kolem 1 000 dobrovolníků ze 72 zemí světa.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

logo smok 9 listu[1].png

Logo DSMOK

 

Dotace ESF.jpg

 

Projekt OPŽP.png

 

DOTACE KK 2021.png