Je nutné nainstalovat Flash player

Oloví

olovíJak můžeme vyvodit již z názvu, bylo město spjato s těžbou olova. To se zde těžilo zřejmě již v polovině 14. století, ale snad v roce 1519, jak odvozujeme z letopočtu na pečeti používané Olovím v 18. století, zde založil Štěpán Šlik, vlastnící Jáchymov, městečko.
V roce 1523 mu však zcela jistě udělil zvláštní privilegium.
Oloví začalo vést v roce 1524 horní knihu a nejpozději v polovině 16. století mělo vlastní pečeť a znak.
V roce 1558 dostalo Oloví od Ferdinanda I. horní právo a roku 1561 je povýšil týž panovník na královské horní město, což v roce 1581 znovu potvrdil i Rudolf II. Ten udělil městu ještě roku 1594 právo na polepšený znak a pečetění červeným voskem.
Na pahorku nad údolím Svatavy tak vyrostlo město, které mělo obdélné náměstí s kostelem uprostřed. Jestliže v polovině 17. století v něm bylo 65 domů, tak o dvě stě let později jich v Oloví stálo 168 a v nich žilo přes tisíc obyvatel.
Když byly ve druhé polovině 19. století zdejší olověné doly opuštěny, vytvářel se v Oloví průmysl. Na počátku devadesátých let zde založila První česká společnost pro sklářský průmysl velkou továrnu na výrobu tabulového skla a zrcadel. Již před první světovou válkou se sklárna zaměřila na vývoz a za předmnichovské republiky v ní pracovalo přes 1200 zaměstnanců.
Větších rozměrů dosáhla v Oloví i výroba perleťových knoflíků, hudebních nástrojů a hraček. Známější byla i výroba paličkovaných i šitých krajek.

Více než sto let již vytváří neodmyslitelné panorama bývalého královského horního města Oloví pseudogotický kostel sv. Michaela Archanděla. Byl postaven na místě jednoho z nejstarších luteránských kostelů v kraji. Nový kostel byl vysvěcen 29. září 1902 knězem arcibiskupem kardinálem Leo von Skrblenkym. Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo v roce 2000 areál kostela sv. Michaela Archanděla za kulturní památku.
Zub času, ale především nedostatečná údržba se na této památce značně podepsaly. Výsledkem byly závady, které dospěly v některých úsecích až do stadia ohrožení stability celé stavby. Tato záležitost nedala spát nejen církevním orgánům ale i občanům obce, především pak olovským rodákům žijícím v Německu. Po mnoha jednáních mezi zainteresovanými stranami, kdy každá přislíbila finanční pomoc, bylo v srpnu 2004 započato s opravou střechy kostela.
V první etapě bylo opraveno zastřešení věže kostela vč. nového oplechování, nových okapů a svodů. V další fázi se začalo s opravou zastřešení hlavní lodi kostela, střecha byla více než z poloviny opravena a odvodněna. V roce 2005 byla tato část střechy zcela dokončena a dále byla opravena ještě poslední zbývající část střechy – střecha nad oltářem – taktéž vč. okapů a svodů.

OlovíVelice děkujeme všem, kteří jakkoli finančně přispěli na opravu kostela, kterou by bez jejich pomoci nebylo možné v takovém rozsahu vůbec realizovat. Děkujeme Česko-německému fondu budoucnost, který přispěl částkou 500.000,-Kč, olovským rodákům žijícím v Německu, kteří přispěli částkou 8.000,- Eur, děkujeme partnerskému městu Kastl za pomoc ve výši 2.500,- Eur, dále děkujeme všem občanům obce Oloví za částku 17.967,- Kč, která byla vybrána ve veřejné sbírce, děkujeme Karlovarskému kraji za příspěvek v roce 2004 ve výši 80.000,- Kč a v roce 2005 ve výši 200.000,- Kč, děkujeme penzionu Denisa za zorganizování sbírky ve výši 8.312,- Kč. Zastupitelstvo obce Oloví rovněž rozhodlo podpořit opravu kostela v roce 2004 částkou 250.000,- Kč a v roce 2005 částkou 150.000,- Kč z rozpočtu obce. Římskokatolická farnost Oloví v roce 2004 investovala do oprav 90.000,- Kč a v roce 2005 částku 106.000,- Kč. Také Biskupství Plzeňské přispělo částkou 70.000,- Kč.

 

město Oloví

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

logo smok 9 listu[1].png

Logo DSMOK

 

Dotace ESF.jpg

 

Projekt OPŽP.png

 

DOTACE KK 2021.png